Đầu cốt đồng nhôm có 2 loại chính là


Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ và đầu cốt đồng nhôm 2 lỗ
Hướng dẫn cách đọc thông số kỹ thuật đầu cos đồng nhôm


Lấy ví dụ thực tế cho anh em dễ hiểu:

Ví...