Em chào mn, em đang học về PLC. Em có học cách cài đặt GX Developer trên youtube. Tuy nhiên khi em cài đến phần GX DEV version 8 ( version up) thì máy báo lỗi "The installation of MELSOFT common...