I. Phần mềm Matlab là gì?
6589

Matlab là tên viết tắt của Matrix laboratory
Matlab là tên viết tắt của Matrix laboratory phần mềm được MathWorks thiết kế để cung cấp môi trường lập trình và tính...