CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
KỸ SƯ BẢO TRÌ (NHÀ MÁY HÀ NAM & NHÀ MÁY HƯNG YÊN)

Mô tả Công việc
• Có trách nhiệm kiểm tra, sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị theo...