CÔNG TY CPSX PHỤ TÙNG Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP JAT
Địa chỉ: Lô II – 8.2 KCN Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Tel: 0222 3623 069/ Fax : 0222 3623 068...