Bể phốt là một trong những công trình phụ quan trọng phục vụ hoạt động sinh hoạt của con người. Chính vì vậy, khi lắp đặt bể phốt cần sự cẩn thận và chính xác để tránh gây ra các ảnh hưởng lâu dài ở...