PLC LS dòng XBM-H
Hướng dẫn sử dụng PLC LS dòng XGB Giám sát đồng hồ đa năng hãng SELEC sử dụng truyền thông Modbus RTU
I- Sơ đồ kết nối :

- PLC LS dòng XGB ( Hàn Quốc )

- Đồng hồ đa năng...