I. Tồng quan:

Name: 50.jpg
Views: 13
Size: 78.2 KB

II. Cách đấu dây nguồn và dây điều khiển cho driver :
Đối với driver L7S chỉ được sử dụng điện áp 3 pha 220V AC hoặc 1 pha 220 V AC.
Đối với trường hợp đấu 3 pha 220 ta đấu 3 dây pha vào 3 cồng L1 , L2 , L3 ; nếu có dây trung
tính thì đấu dây trung tính vào chân N . Sau đó đấu tắt từ 2 chân pha L1 , L2 hoặc L1,L3 hoặc
L2,L3 qua 2 chân C1 , C2 để cấp nguồn điều khiển.

Name: 16.jpg
Views: 14
Size: 35.7 KB

Đối với trường hợp điện 1 pha 220 ta đấu vào 2 chân L1 , L2 hoặc L1 , L3 hoặc L2 , L3 và đấu
song song vào 2 chân C1 , C2 để cấp nguồn điều khiển như hình vẽ.
Chú Ý : Chân “N” không sử dụng đến khi dùng nguồn 1 phase 220Vac

Name: 17.jpg
Views: 13
Size: 35.5 KB

III. Cách đấu dây nguồn cho motor:
Đối với dây cáp nguồn là cáp chuẩn có sẵn ta đấu 3 chân U,V,W theo đúng thứ tự trên driver ,
còn dây F.G ta đấu vào chân nối đất.

Name: 18.jpg
Views: 14
Size: 26.2 KB

IV. Cách đấu dây encoder từ motor về driver :
Dây cáp encoder là cáp đã được làm sẵn ta chỉ việc đấu một đầu vào motor , còn một đầu ta đấu
vào chân CN2 sau đó siết chặt các ốc để cố định chặt các đầu jack.
Cấu tạo cáp APCS-EN_ _ AS

Name: 19.jpg
Views: 13
Size: 91.9 KB

V. Cách cài đặt các thông số bằng bàn phím :
Cách cài đặt các thông số cho driver thông qua bàn phím trên driver.
Đầu tiên ta quan sát trên màn hình của driver gồm 5 led 7 đoạn được dùng để hiển thị trạng thái
và các thông số của driver.

Name: 20.jpg
Views: 13
Size: 27.4 KB

Bảng trạng thái của servo được thể hiện trên màn hình như sau:

Name: 21.jpg
Views: 14
Size: 65.9 KB
Name: 22.jpg
Views: 14
Size: 70.1 KB

Bàn phím với 4 phím ( Move , Up , Down , Set ) theo thứ tự từ trái qua phải được dùng để cài đặt
các thông số cho driver:

Name: 23.jpg
Views: 14
Size: 12.5 KB

Để thay đổi một giá trị ta làm một ví dụ như sau :
Thay đổi dữ liệu của thông số ( [P0-03]: 00001 → 00002 )

Name: 24.jpg
Views: 14
Size: 20.8 KB
Name: 25.jpg
Views: 13
Size: 68.4 KB

Lưu ý : sau khi đã cài đặt xong hết các thông số thì phải tắt nguồn rồi mở lại nguồn thì các thông
số mới được lưu lại.
Các thông số cơ bản đầu tiên cần cài đặt khi bắt đầu sử dụng bất cứ bộ servo nào của LS:

Name: 26.jpg
Views: 14
Size: 47.5 KB

VI. Cách gán một vị trí chân trên cổng CN1 và cách bật bit nội chân đó mà không cần đấu dây
điều khiển :
1. Cách gán vị trí chân trên cổng CN1 :
Các code [P2-00], [P2-01], [P2-02], [P2-03], [P2-04] cho phép thay đổi các chân của CN1
Trạng thái mặc định của nhà sản xuất được thể hiện như sau:

Name: 27.jpg
Views: 14
Size: 48.6 KB
Name: 28.jpg
Views: 14
Size: 91.3 KB
Name: 29.jpg
Views: 14
Size: 73.2 KB

Ví dụ : thay đổi 3 chân 19,18,48 từ trạng thái mặc định là CWLMT-19;EMERGENCY-18;STOP48
thành 3 chân có chức năng khác là Stop-19;TLMT-18;Mode-48 được thể hiện như hình dưới.

Name: 30.jpg
Views: 13
Size: 52.6 KB

Lúc này ta vào các code sau và set các giá trị như bảng sau là 3 chân đó sẽ đổi thành chức năng khác.

Name: 31.jpg
Views: 13
Size: 89.8 KB
Name: 32.jpg
Views: 14
Size: 75.0 KB

2. Cách set một bit nội trong driver mà không cần nhận tín hiệu từ bộ điều khiển:
Cách set bit nội từ bên trong driver ta sử dụng 2 code [P2-08] và [P2-09]
Trạng thái mặc định nhà sản xuất là các chân sau nhận tìn hiệu điều khiển từ bộ điều khiển
được thể hiện như hình bên dưới:

Name: 33.jpg
Views: 14
Size: 46.5 KB

Các giá trị code mặc định như bảng dưới:

Name: 34.jpg
Views: 13
Size: 89.1 KB

Ghi chú : các giá trị trong bảng là trạng thái đang nhận tín hiệu điều khiển từ bộ điều khiển ,
để set bit nội ( chân tín hiệu đó tự ON mà không cần nhận tín hiệu từ bộ điều khiển ) thì ta set
bit ngược lại so với mặc định thì coi như chân đó đã được tự ON.

Ví dụ : để chân SVON tự động ON mà không cần nhận tín hiệu từ bộ điều khiển thì ta vào
code [P2-08] và set giá trị là [0x11110] . Số “0” cuối cùng là bit của chân SVON mặc định là
“1” là phải có tín hiệu từ bộ điều khiển thì servo mới ON , còn khi ta set lại thành số “0” là
khi mở driver lên là tự động Servo sẽ tự động ON mà không cần đấu dây và lập trình truyền
tín hiệu xuống chân SVON.

VII. Chế độ chạy vị trí :
Sơ đồ mạch khi chạy vị trí :
Các chân cơ bản như nguồn , CN2 và cáp nguồn động cơ U,V,W ở trên ta đã trình bày , còn để
chạy các chế độ là chỉ khác nhau ở phần đấu dây cổng CN1 ( chân nhận tín hiệu điều khiển từ bộ
điều khiển cấp trên như PLC , vi điều khiển , …)
1. Sơ đồ đấu dây:

Name: 35.jpg
Views: 12
Size: 79.1 KB

Ở chế độ chạy vị trí thì phần quan trọng nhất đó chính là cách đấu dây cấp xung từ bộ điều khiển
xuống driver , sơ đồ trên dạng Line Driver .
Các chân ta sẽ đấu để cấp xung cho driver bao gồm :
Chân 49 : châm com của xung.
Chân 9 : chân xung thuận dương
Chân 10 : chân xung thuận âm
Chân 11 : chân xung nghịch dương
Chân 12 : chân xung nghịch âm

Dạng mạch cấp xung điều khiển cho drive Servo
• Dạng Line Driver (5V):

Name: 36.jpg
Views: 12
Size: 33.2 KB

• Dạng Open Collector (24V):

Name: 37.jpg
Views: 11
Size: 85.4 KB

• Dạng NPN Open collector:

Name: 38.jpg
Views: 12
Size: 29.1 KB

Lưu ý : Khi sử dụng nguồn 5V thì sử dụng điện trở R là 100 – 150[Ω] , 1/2W
Khi sử dụng nguồn 12V thì sử dụng điện trở R là 560 – 680[Ω] , 1/2W
Khi sử dụng nguồn 24V thì sử dụng điện trở R là 1.5[KΩ] , 1/2 W

• Dạng PNP Collector:

Name: 39.jpg
Views: 11
Size: 26.2 KB

Lưu ý : Khi sử dụng nguồn 5V thì sử dụng điện trở R là 100 – 150[Ω] , 1/2W
Khi sử dụng nguồn 12V thì sử dụng điện trở R là 560 – 680[Ω] , 1/2W
Khi sử dụng nguồn 24V thì sử dụng điện trở R là 1.5[KΩ] , 1/2 W
2. Các thông số cần cài đặt:

Name: 40.jpg
Views: 12
Size: 33.5 KB

VIII. Chế độ chạy tốc độ:
1. Sơ đồ đấu dây :
Ở chế độ chạy tốc độ trọng tâm chủ yếu là 2 chân :
Chân 27 – SPDCOM là chân nhận tín hiệu analog từ -10 ÷ +10[V] từ bộ điều khiển cấp trên.
Chân 8 – GND là chân mass cho tín hiệu analog điều khiển tốc độ và torque.

Name: 42.jpg
Views: 12
Size: 90.8 KB

2. Sơ đồ đấu dây:

Name: 43.jpg
Views: 11
Size: 62.4 KB

IX. Chế độ chạy torque :
1. Sơ đồ đấu dây :
Đối với chế độ điều khiển torque thì trọng tâm là 2 chân :
Chân 1 – TRQCOM là chân nhận tín hiệu analog từ bộ điều khiển cấp trên.
Chân 8- GND là chân mass cho tín hiệu analog điều khiển tốc độ và torque.

Name: 44.jpg
Views: 11
Size: 78.7 KB

2. Các thông số cài đặt:

Name: 45.jpg
Views: 12
Size: 42.2 KB

X. Chế độ kết hợp tộc độ - vị trí :
1. Sơ đồ đấu dây :
Đối với chế độ này ta sẽ điều khiển cùng lúc vừa tốc độ và vừa vị trí.
Nên đối với chế độ này thì ta trọng tâm là 7 chân sau:
Chân 49 – [PULCOM] là chân com của xung.
Chân 9 – [PF+] là chân xung thuận dương.
Chân 10 – [PF-] là chân xung thuận âm.
Chân 11 – [PR+] là chân xung nghịch dương.
Chân 12 –[PR-] là chân xung nghịch âm.
Chân 27 –[SPDCOM] là chân nhận tín hiệu analog từ -10 ÷ +10[V] từ bộ điều khiển cấp trên.
Chân 8 – [GND] là chân mass cho tín hiệu analog điều khiển tốc độ và torque.

Name: 46.jpg
Views: 13
Size: 81.2 KB

2. Các thông số cài đặt :
Ta kết hợp cài đặt ở cả các thông số ở 2 chế độ tốc độ và tốc độ vị trí như trên.

XI. Chế độ kết hợp torque - tốc độ :
1. Sơ đồ đấu dây :
Đối với chế độ này ta sẽ điều khiển cùng lúc vừa tốc độ và vừa torque.
Nên đối với chế độ này thì ta trọng tâm là 3 chân sau:
Chân 27 –[SPDCOM] là chân nhận tín hiệu analog -10 ÷ +10[V] từ bộ điều khiển cấp trên.
Chân 1 – TRQCOM là chân nhận tín hiệu analog -10 ÷ +10[V] từ bộ điều khiển cấp trên.
Chân 8- GND là chân mass cho tín hiệu analog điều khiển tốc độ và torque.

Name: 47.jpg
Views: 11
Size: 78.5 KB

2. Các thông số cài đặt :
Ta kết hợp cùng cài đặt các thông số của 2 chế độ điều khiển torque và điều khiển tốc độ.
Đặc biệt ta phải set một code [P1-22] lên giá trị là [2] thì chế độ này mới hoạt động được.

Name: 48.jpg
Views: 11
Size: 11.9 KB

XII. Chế độ kết hợp torque - vị trí :
1. Sơ đồ đấu dây :
Đối với chế độ này ta sẽ điều khiển cùng lúc vừa torque, vừa vị trí.
Nên đối với chế độ này thì ta trọng tâm là 7 chân sau:
Chân 49 – [PULCOM] là chân com của xung.
Chân 9 – [PF+] là chân xung thuận dương.
Chân 10 – [PF-] là chân xung thuận âm.
Chân 11 – [PR+] là chân xung nghịch dương.
Chân 12 –[PR-] là chân xung nghịch âm.
Chân 1 – TRQCOM là chân nhận tín hiệu analog -10 ÷ +10[V] từ bộ điều khiển cấp trên.
Chân 8 – [GND] là chân mass cho tín hiệu analog điều khiển tốc độ và torque.

Name: 49.jpg
Views: 13
Size: 85.2 KB

2. Các thông số cài đặt :
Ta kết hợp cùng cài đặt các thông số của 2 chế độ điều khiển torque và điều khiển vị trí.