CATIA –Computer Aided Three Dimensional Interactive Application, nghĩa là Xử lý tương tác trong không gian ba chiều có sự hỗ trợ của máy tính là một bộ phần mềm thương mại phức hợp CAD/CAM/CAE được Dassault Systemes (một công ty của Pháp) phát triển và IBM phân phối trên toàn thế giới. Catia được viết bằng ngôn ngữ lập trình C++. Catia là viên đá nền tảng đầu tiên của bộ phần mềm quản lý toàn bộ chu trình sản phẩm của Dassault Systems (PLM).
Phần mềm này được viết vào cuối những năm 1970 và đầu 1980 để phát triển máy bay chiến đấu Mirage lừng danh của Dassault, sau đó được áp dụng trong ngành hàng không vũ trụ, ô tô, đóng tàu, và các ngành công nghiệp khác. Có thể bạn chưa biết rằng chút nữa chiến đấu cơ Mirage đã có cơ hội tung cánh trên bầu trời Việt Nam, do sức ép từ Hoa Kỳ mà Pháp đã từ chối bán cho Không quân nhân dân Việt Nam.


Năm 1984, Tập đoàn Boeing đã chọn CATIA là công cụ chính để thiết kế 3D, và trở thành khách hàng lớn nhất của Dassault.
Năm 1988, CATIA V3 đã được chuyển từ các máy tính Mainframe sang UNIX.
Năm 1990, General Dynamics/Electric Boat Corp đã chọn CATIA như là công cụ chính thiết kế 3D, thiết kế các tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ.
Năm 1992, CADAM đã được mua từ IBM và các năm tiếp theo CADAM CATIA V4 đã được công bố. Năm 1996, nó đã được chuyển từ một đến bốn hệ điều hành Unix, bao gồm IBM AIX, Silicon Graphics IRIX, Sun Microsystems SunOS và Hewlett-Packard HP-UX.

Năm 1998, một phiên bản viết lại hoàn toàn CATIA, CATIA V5 đã được phát hành, với sự hỗ trợ cho UNIX, Windows NT và Windows XP từ 2001.
Năm 2008, Dassault công bố CATIA V6, hỗ trợ cho các hệ điều hành Windows, các hệ điều hành không phải Windows không được hỗ trợ nữa
Catia được nâng cấp theo từng năm, trước đây được ưu tiên các modul liên quan đến CAD, dần dần phần mềm đã có khả năng thực hiện cả 3 mảng CAD CAM CAE.
CAD (Computer Aided Design) cho phép thiết kế 2D và 3D


CAM (Computer Aided Manufacture) cho phép tiến hành quá trình sản xuất

CAE (Computer Aided Engineering) cho phép kiểm nghiệm, phân tích mô hình.

Hiện nay phiên bản mới nhất là Catia V6, nhưng được sử dụng rộng rãi nhất là Catia V5, một vài công ty vẫn còn sử dụng V4.
Giao diện cơ bản các phiên bản Catia:
Catia V4:


Catia V5:
CATIA –Computer Aided Three Dimensional Interactive Application, nghĩa là Xử lý tương tác trong không gian ba chiều có sự hỗ trợ của máy tính là một bộ phần mềm thương mại phức hợp CAD/CAM/CAE được Dassault Systemes (một công ty của Pháp) phát triển và IBM phân phối trên toàn thế giới. Catia được viết bằng ngôn ngữ lập trình C++. Catia là viên đá nền tảng đầu tiên của bộ phần mềm quản lý toàn bộ chu trình sản phẩm của Dassault Systems (PLM).
Phần mềm này được viết vào cuối những năm 1970 và đầu 1980 để phát triển máy bay chiến đấu Mirage lừng danh của Dassault, sau đó được áp dụng trong ngành hàng không vũ trụ, ô tô, đóng tàu, và các ngành công nghiệp khác. Có thể bạn chưa biết rằng chút nữa chiến đấu cơ Mirage đã có cơ hội tung cánh trên bầu trời Việt Nam, do sức ép từ Hoa Kỳ mà Pháp đã từ chối bán cho Không quân nhân dân Việt Nam.


Năm 1984, Tập đoàn Boeing đã chọn CATIA là công cụ chính để thiết kế 3D, và trở thành khách hàng lớn nhất của Dassault.
Năm 1988, CATIA V3 đã được chuyển từ các máy tính Mainframe sang UNIX.
Năm 1990, General Dynamics/Electric Boat Corp đã chọn CATIA như là công cụ chính thiết kế 3D, thiết kế các tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ.
Năm 1992, CADAM đã được mua từ IBM và các năm tiếp theo CADAM CATIA V4 đã được công bố. Năm 1996, nó đã được chuyển từ một đến bốn hệ điều hành Unix, bao gồm IBM AIX, Silicon Graphics IRIX, Sun Microsystems SunOS và Hewlett-Packard HP-UX.

Năm 1998, một phiên bản viết lại hoàn toàn CATIA, CATIA V5 đã được phát hành, với sự hỗ trợ cho UNIX, Windows NT và Windows XP từ 2001.
Năm 2008, Dassault công bố CATIA V6, hỗ trợ cho các hệ điều hành Windows, các hệ điều hành không phải Windows không được hỗ trợ nữa
Catia được nâng cấp theo từng năm, trước đây được ưu tiên các modul liên quan đến CAD, dần dần phần mềm đã có khả năng thực hiện cả 3 mảng CAD CAM CAE.
CAD (Computer Aided Design) cho phép thiết kế 2D và 3D


CAM (Computer Aided Manufacture) cho phép tiến hành quá trình sản xuất


CAE (Computer Aided Engineering) cho phép kiểm nghiệm, phân tích mô hình.

Hiện nay phiên bản mới nhất là Catia V6, nhưng được sử dụng rộng rãi nhất là Catia V5, một vài công ty vẫn còn sử dụng V4.
Giao diện cơ bản các phiên bản Catia:
Catia V4:


Catia V5:Catia V6


Mỗi phiên bản Catia lại có thêm những chức năng mới. Giữa V4 và V5 là phát triển quá trình thiết kế căn bản, còn giữa V5 với V6 là thay đổi cách xử lý, trao đổi dữ liệu. Dassault hàng năm cũng tung ra nhiều gói cập nhật cho từng phiên bản, sửa lỗi, hoàn thiện các chức năng. Đối với các tập đoàn lớn, sẽ là khó khăn cho việc nhập, trao đổi dữ liệu giữa người dùng, vì vậy họ có thể sử dụng PLM (quản lý vòng đời sản phẩm). Catia V6 đã nâng cao khả năng quản lý dữ liệu, phù hợp cho công ty, tập đoàn lớn, quản lý dữ liệu khổng lồ, nhưng đối với các nhân, doanh nghiệp nhỏ thì lại quá dư thừa.

Catia V6
CATIA V5/V6 Tutorial | volkswagen logo NEW DESIGN - YouTube

Mỗi phiên bản Catia lại có thêm những chức năng mới. Giữa V4 và V5 là phát triển quá trình thiết kế căn bản, còn giữa V5 với V6 là thay đổi cách xử lý, trao đổi dữ liệu. Dassault hàng năm cũng tung ra nhiều gói cập nhật cho từng phiên bản, sửa lỗi, hoàn thiện các chức năng. Đối với các tập đoàn lớn, sẽ là khó khăn cho việc nhập, trao đổi dữ liệu giữa người dùng, vì vậy họ có thể sử dụng PLM (quản lý vòng đời sản phẩm). Catia V6 đã nâng cao khả năng quản lý dữ liệu, phù hợp cho công ty, tập đoàn lớn, quản lý dữ liệu khổng lồ, nhưng đối với các nhân, doanh nghiệp nhỏ thì lại quá dư thừa.
Nguồn : https://jywsoft.com/phan-mem-catia-m...ad-cam-cae.htm