Hướng dẫn tự làm cáp lập trình PLC LS Master-K
Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ gồm những thứ sau:
- Cổng COM 9-pin đực và cái
- Dây tín hiệu loại 3 sợi
- Ống gen co nhiệt
- Mỏ hàn, chì, nhựa thông,...
Đầu tiên các bạn xem sơ đồ cáp dùng cho PLC dòng Master-K10S1 và Master-K80S/K120S

K10S1-K80S cable.jpg

LS cable.png

LS cable1.png