I- Lựa chọn phần cứng

a. Plc LS dòng XGB : XBC – DR40SU

i. Số I/O : 24 input và 16 output dạng relay

ii. Nguồn : 100~240Vac

b. Module RTD : XBF-RD04A

1.jpg
2.jpg2.jpg

II- Kết nối với module với đầu dò nhiệt độ

3.jpg

III- Chương trình XG5000

a. Tạo project.

4.jpg

- Khai báo họ plc XGB

- Loại plc XGB-XBCS: dòng XBC standard

b. Double-click [I/O parameters] vào cửa sổ project

5.jpg

- Chọn PLC: XBC-DR40S

6.jpg

- Chọn module: XBF-RD04A

7.jpg

- Sau khi chọn xong , click phải chuột vào module chọn Detail

8.jpg

- Xuất hiện cửa sổ : khi đó tùy theo số lượng kênh sử dụng mà ta chọn enable cho từng kênh , ở đây chọn kênh 0 vì sử dụng 1 đầu đò nhiệt độ PT100 thì loại sensor ta chọn PT100

9.jpg

- Bước tiếp theo ta hiển thị thanh ghi của module XBF-RD04A

10.jpg

- Cửa sổ hiện lên chọn yes, sau đó cửa sổ project chọn Variable/ comment

11.jpg

- Cửa sổ variable/ Comment liệt kê các thanh ghi

12.jpg

c. Viết chương trình: vào cửa sổ New Program

13.jpg

- Giá trị nhiệt độ U1.04 sẽ được lưu vào thanh ghi D0

- Từ đó ta có thể dùng các phép so sánh để xuất tín hiệu cho ngõ ra PLC điều khiển nhiệt độ theo giá trị mong muốn.