I- Lựa chọn phần cứng

a. Plc LS dòng XGB : XBC – DR40SU

i. Số I/O : 24 input và 16 output dạng relay

ii. Nguồn : 100~240Vac

b. Module RTD : XBF-RD04A

Name: 1.jpg
Views: 40
Size: 10.1 KB
Name: 2.jpg
Views: 37
Size: 55.0 KBName: 2.jpg
Views: 37
Size: 55.0 KB

II- Kết nối với module với đầu dò nhiệt độ

Name: 3.jpg
Views: 31
Size: 26.8 KB

III- Chương trình XG5000

a. Tạo project.

Name: 4.jpg
Views: 36
Size: 20.0 KB

- Khai báo họ plc XGB

- Loại plc XGB-XBCS: dòng XBC standard

b. Double-click [I/O parameters] vào cửa sổ project

Name: 5.jpg
Views: 33
Size: 31.1 KB

- Chọn PLC: XBC-DR40S

Name: 6.jpg
Views: 38
Size: 48.2 KB

- Chọn module: XBF-RD04A

Name: 7.jpg
Views: 34
Size: 56.3 KB

- Sau khi chọn xong , click phải chuột vào module chọn Detail

Name: 8.jpg
Views: 31
Size: 46.7 KB

- Xuất hiện cửa sổ : khi đó tùy theo số lượng kênh sử dụng mà ta chọn enable cho từng kênh , ở đây chọn kênh 0 vì sử dụng 1 đầu đò nhiệt độ PT100 thì loại sensor ta chọn PT100

Name: 9.jpg
Views: 33
Size: 38.2 KB

- Bước tiếp theo ta hiển thị thanh ghi của module XBF-RD04A

Name: 10.jpg
Views: 35
Size: 40.7 KB

- Cửa sổ hiện lên chọn yes, sau đó cửa sổ project chọn Variable/ comment

Name: 11.jpg
Views: 39
Size: 57.0 KB

- Cửa sổ variable/ Comment liệt kê các thanh ghi

Name: 12.jpg
Views: 32
Size: 69.1 KB

c. Viết chương trình: vào cửa sổ New Program

Name: 13.jpg
Views: 31
Size: 44.2 KB

- Giá trị nhiệt độ U1.04 sẽ được lưu vào thanh ghi D0

- Từ đó ta có thể dùng các phép so sánh để xuất tín hiệu cho ngõ ra PLC điều khiển nhiệt độ theo giá trị mong muốn.