I. Phần cứng:

PLC: XGB XBC-DR60SU

Module IO Analog: XBF-AH04A

1.jpg

II. Sơ đồ đấu dây:

1/ Sơ đồ đấu dây ngõ vào nhận tín hiệu Analog In:

2.jpg

2/ Sơ đồ đấu dây ngõ ra xuất tín hiệu Analog out:

3.jpg

III. Chương trình PLC:

· Mở chương trình XG5000 -> tạo New Project -> OK.

4.jpg

· Cấu hình phần cứng project:

Khai báo họ PLC và module IO Analog

Double – Click vào I/O Parameters trong cửa sổ Project

5.jpg

· Chọn PLC vào slot 0

Kích chuột trái vào dòng PLC XBC-DR60S

6.jpg

· Chọn Module Analog I/O vào Slot 1

Kích chọn mục Analog IO Module -> kích chuột trái chọn XBF-AH04A

7.jpg

· Sau đó nhấn Apply -> Hiển thị ra bảng thông báo -> nhấn YES để hoàn thành.

Kích chuột phải vào Module Analog -> tiếp đó ta chọn Details

8.jpg

· Cửa sổ bao gồm các kênh Analog I/O sẽ hiện ra

Tùy theo ứng dụng mà ta “ enable “cho từng kênh và chọn loại ngõ vào/ ngõ ra là dòng hay áp.

9.jpg

Ở đây, ta Enable kênh Analog IN 0 và kênh Analog Out 0, đều có tín hiệu nhập và xuất là 0-10V.

Có thể chọn các loại tín hiệu Analog khác như: 4-20mA, 0-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V.

Nhấn OK- >kết thúc quá trình.

· Bước tiếp theo kích hoạt hiển thị thanh ghi của module analog XBF-AH04A.

Vào cửa sổ project -> kích chuột phải vào Variable/Comment -> kích chuột trái vào Open

10.jpg

· Cửa sổ Variable/Comment liệt kê các thanh ghi

11.jpg

· Chương trình mẫu:

12.jpg
13.jpg

Giá trị analog in U01.04 sẽ được hiển thị tại D00010.

Giá trị analog out xuất tạiU01.07, ta nhập giá trị muốn xuất tại thanh ghi D00020.