Con trượt LM tại KYNGUYENMAY.VN cung ứng đầy đủ kích thước với giá thành siêu rẻ và hàng có sẵn cho anh em đang muốn chế máy hoặc thay thế, bảo dưỡng gấp.
Vòng bi trượt LM được sản xuất có 2 dòng: ngắn (UU) và dài (LUU) tùy nhu cầu anh em muốn độ chịu tải đựoc tốt hơn.
Tìm hiểu thông tin sản phẩm Con trượt ở link bên dưới và nếu anh em muốn trao đôi trực tiếp thông qua HOTLINE: 077.209.8686

9.png
10.png

(*) Xem thêm:
- Con trượt LM: https://kynguyenmay.vn/con-truot-lm
- Con trượt: https://kynguyenmay.vn/con-truot
- Con trượt tròn: https://kynguyenmay.vn/con-truot-tron
- Con trượt tròn phi 8 (con trượt tròn LM8UU): https://kynguyenmay.vn/con-truot-tron-phi-8
- Con trượt tròn phi 16 (Bạc trượt LM16UU) (Bạc đạn trượt LM16UU): https://kynguyenmay.vn/con-truot-tron-phi-16
- Con trượt tròn phi 20 (Bạc đạn trượt LM20UU) (Vòng bi trượt LM20UU) (Bi trượt LM20UU): https://kynguyenmay.vn/con-truot-tron-phi-20
- Con trượt tròn phi 25 (Con trượt LM25) (Vòng bi trượt LM25UU)(Bạc đạn LM25UU): https://kynguyenmay.vn/con-truot-tron-phi-25
- Con trượt tròn phi 30 (Bạc đạn LM30UU): https://kynguyenmay.vn/con-truot-tron-phi-30