PLC LS dòng XBM-H
Hướng dẫn sử dụng PLC LS dòng XGB Giám sát đồng hồ đa năng hãng SELEC sử dụng truyền thông Modbus RTU
I- Sơ đồ kết nối :

- PLC LS dòng XGB ( Hàn Quốc )

- Đồng hồ đa năng hãng SELEC ( Ấn Độ )

Name: 1.jpg
Views: 39
Size: 50.8 KB

II- Phần mềm viết chương trình PLC LS XG5000

- Tạo project mới:

Name: 2.jpg
Views: 40
Size: 30.0 KB

- Khai báo truyền thông :

Name: 3.jpg
Views: 42
Size: 56.1 KB

Chú ý : tùy vào số lượng đồng hồ kết nối ta chọn số “Station no” tương ứng.

Name: 4.jpg
Views: 47
Size: 79.0 KB

- Tạo liên kết P2P

Name: 5.jpg
Views: 40
Size: 44.6 KB

Chọn OK.

- Vào cửa sổ P2P channel:

Name: 6.jpg
Views: 40
Size: 29.8 KB

Xong chọn OK thoát ra.

- Vào cửa sổ P2P Block.

Name: 7.jpg
Views: 43
Size: 34.1 KB

-Ch : chọn kênh 2

-Driver Setting : chọn modbus RTU client

-P2P function : nếu đọc thanh ghi từ đồng hồ về chọn “ READ “, chọn “ WRITE “ khi cài đặt thông số cho đồng hồ

-Conditional Flag : tùy chọn cờ tác động

-Command type : chọn chế độ continuous

-Data type : chọn dạng dữ liệu “ word “

-Data zise : tùy chọn kích thước dữ liệu.

-Destinastion station number : tùy chọn trạm cho đồng hồ ( ví dụ : khi ID của đồng hồ chọn 3 khi đó “Destination station number” chọn 3 )

-Setting : tùy chọn địa chỉ thanh ghi modbus của đồng hồ Selec và lưu vào thanh ghi tùy chọn.

Vd : Đọc thanh ghi modbus 0x40002 lưu vào thanh ghi D5000

Ghi giá thị thanh ghi D6000 và thanh ghi modbus 0x40002 ….

- Bảng địa chỉ thanh ghi modbus đồng hồ Selec

Name: 8.jpg
Views: 38
Size: 84.8 KB

Cần thêm thông tin về địa chỉ thanh ghi modbus của đồng hồ SELEC

- Chương trình mẫu

Name: 9.jpg
Views: 42
Size: 31.7 KB


-Khởi tạo cờ M800 và M801

-Lưu giá trị thanh ghi modbus D5000 vào D5011

-Ghi giá trị thanh ghi D100 vào thanh ghi modbus D6000

-Lưu giá trị thanh ghi modbus D8000 vào thanh ghi D9000

-Chuyển thanh ghi D9000 thành số thực hiển thị lưu vào thanh ghi D610

- Download chương trình vào PLC

Name: 10.jpg
Views: 46
Size: 22.8 KB

Chú ý : đánh dấu tick vào hàng “ sets link enable with parameters “