Khi ta thiết lập lệnh N20 T1 M06 thì thay dao còn nếu ta bỏ đi M06 trong câu lệnh đó thì máy có báo lỗi hay ko ???