LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÂN BIỆT ĐÂU LÀ VÒNG BI (BẠC ĐẠN) THẬT? ĐÂU LÀ VÒNG BI (BẠC ĐẠN) GIẢ ?