Một hệ thống sản xuất công nghiệp thường được tổ chức phân nhiệm cấp quản lý. Mỗi cấp có những nhiệm vụ đo lương, thu thập và điều khiển riêng lên những đối tượng máy móc trong hệ thống. Trong đó, có tình hình là các đối tượng máy móc thường lắp đặt trong địa phương của cấp quản lý phân xưởng xí nghiệp là cấp dưới. Cũng có một đặc điểm nữa là một đối tượng tuy thuộc sự giám sát – điều khiển của cấp trên về mặt sản xuất nhưng cũng còn thuộc sự giám sát – điều khiển vật lý cụ thể về mặt vận hành, chuẩn đoán và bảo dưỡng của những cấp khác thấp hơn.

Những điều này là cơ sở chỉ đạo cho việc tổ chức các cấp SCADA quản lý hệ thống sản xuất ngày nay.
tải xuống.png
Những nguyên tắc chính

a/. Phân cấp SCADA
Cấp SCADA phân xưởng ở dưới sẽ thực hiện việc thu thập số liệu trên các máy móc trong phân xưởng. Có sự phân loại rõ máy móc thiết bị nào được quản lý về sản xuất bởi cấp SCADA nào. Các số liệu phân loại ấy sẽ được các SCADA truyền tín hiệu báo cáo từ cấp dưới lên trên, theo nhịp gọi của các SCADA cấp cao hơn một cấp cho đến cấp cần thu thập, lưu giữ, hiển thị, in ấn, sử dụng cho điều khiển ở các cấp.

b/. Nhiệm vụ của mỗi phân cấp
Mỗi cấp sẽ thực hiện bài toàn phân tích, tính toán được giao và tính đưa ra các lệnh theo tác thay đổi hay tăng giảm chỉ tiêu hay đóng / cắt các đối tượng của mình. Nó sẽ qua hệ truyền tin gởi lệnh ấy tới cấp SCADA liên quan để thực hiện.

Website thương mại điện tử JYW cho biết để thực hiện những bài toán điều khiển, phân tích riêng này của mình. SCADA mỗi cấp thường được trang bị thêm những phần cứng máy tính, phân mềm phân tích chuyên dụng. Nó lấy số liệu hiện hành từ SCADA cung cấp để giải bài toán đó cho ra kết quả cho người và cho hệ thống SCADA.

Sơ đồ dưới đây giới thiệu một mạng SCADA của cấp phân xưởng và cấp xí nghiệp. Từ hệ thống trên ta thấy có nhiều dạng mạng truyền tín hiệu trong hệ thống:

SCADA phân xưởng


– Truyền tín hiệu giữa PC Master và PLC Slaver phân xưởng trên Bus RS-485 Multidrop với Protocol RTU hoặc tương đương.

– Truyền tín hiệu nhanh, nhiều về đo lường, điều khiển sản xuất giữa các PC phân xưởng vơi các PC xí nghiệp: SCADA, Administrator, Management Information System MIS. Thường dùng mạng Ethernet hay Ethernet TCP/IP Multidrop 10Mbd.

– Nếu cần từ PC máy quản trị PC SCADA xí nghiệp có thể tổ chức một mạng truyền tín hiệu, thường là dùng vô tuyến điện, để truyền tín hiệu với các văn phòng quản lý kinh doanh cấp trên đặt ở xa.

Theo dõi Fanpage Vietnam Automation và cập nhật nhiều tin tức khác bạn nhé