Inventor là phần mềm tạo và chỉnh sửa các bản thiết kế cơ khí 3D. Inventor cung cấp cho các chuyên gia những công cụ cần thiết để làm việc với bản thiết kế cơ khí từ mở rộng, mô phỏng chuyển động, quản lý một loạt các dữ liệu, nâng cao năng suất CAD tổng thể đến tạo tài liệu thiết kế.

Thiết kế và mô hình hóa sản phẩm

Shape Generator: Sử dụng các công cụ tạo hình để khám phá khả năng thiết kế sớm hơn trong giai đoạn thiết kế. Xác định các hình dạng và chức năng cơ bản cho một bộ phận hoặc cả thiết kế và Inventor cung cấp một hình thức tối ưu hóa cho độ cứng, trọng lượng. Website thương mại điện tử JYW cho biết với Shape Generator bạn có thể nạp và áp dụng các điều kiện trong thế giới thực để xem sản phẩm sẽ được sử dụng như thế nào; kiểm soát xem ở đâu và trong hình dạng nào thì sản phẩm là tối ưu với độ dày vật liệu tối thiểu; xác định các vùng cần tránh (keep-out zone) và duy trì đối xứng; sử dụng các hình dạng được tạo ra như một hình tham khảo bên trong môi trường thiết kế.
Shape Generator.jpg
Mô hình tham số: Sử dụng menu để truy cập các lệnh ngay tại con trỏ chuột; tạo các thông số và kích thước như bạn phác họa; đối tượng 3D, fillet, chamfer có kích thước linh hoạt; lệnh Iterate trên thiết kế sử dụng các công cụ để nhanh chóng xác định những tính năng hiện có trong lịch sử mô hình và xem các mối quan hệ cha con.

Tạo mô hình linh hoạt: Sử dụng các công cụ mô hình thích hợp cho mọi công việc. Tạo mô hình theo cách bạn muốn:
o Tạo mô hình tham số: Xác định mối quan hệ giữa các tính năng và các thành phần trong mô hình.
o Tạo mô hình hình dạng tự do: Tạo hình dạng phức tạp sử dụng công nghệ T-Splines.
o Tạo mô hình trực tiếp: Thực hiện nhanh các chỉnh sửa trong mô hình với các điều khiển push/pull đơn giản.

Lắp ráp các mô hình: Nhanh chóng lắp ráp các sản phẩm của bạn để đánh giá độ phù hợp và chức năng. Xác định các chỗ chưa phù hợp, tạo bản vẽ phối cảnh và mô phỏng hiệu suất của các bộ phận được lắp ráp. Sử dụng các khớp để áp dụng các ràng buộc thích hợp trong một bước duy nhất; sử dụng dữ liệu từ bất cứ nguồn nào, duy trì một liên kết đến tập tin gốc.

Thiết kế khái niệm và layout: Mở tập tin DWG của AutoCAD trực tiếp từ bên trong Inventor làm cơ sở cho mô hình 3D:
o Rút ra các khối được tạo bên trong AutoCAD vào các phần tập tin riêng biệt.
o Thêm các ràng buộc để đặt chúng vào mô hình lắp ráp.
o Tiếp tục chỉnh sửa layout 2D hoặc khái niệm bên trong AutoCAD.
o Các mô hình Inventor tự động cập nhật mà không cần phải làm lại.

Theo dõi Fanpage Vietnam Automation và cập nhật nhiều tin tức khác bạn nhé