CHÍNH SÁCH CẤP PHÉP AUTODESK. CÁCH THỨC MUA LICENSE VÀ QUYỀN LỢI.

AUTODESK nổi tiếng với dòng sản phẩm chính là các phần mềm thiết kế 2D và 3D dành cho thiết kế kiến trúc xây dựng, thiết kế sản phẩm, sản xuất, truyền thông và giả trí, đặc biệt là dòng sản phẩm phần mềm hỗ trợ thiết kế bằng máy tính có tên AutoCAD.

Các dòng sản phẩm chủ đạo của AUTODESK là AutoCad 2D, 3D; 3DS MAX, Maya…

Với mỗi dòng sản phẩm, Autodesk xây dựng các chính sách riêng liên quan đến cấp phép và bản quyền sử dụng phù hợp cho từng đối tượng sử dụng và quy mô đầu tư. Với từng chương trình cụ thể và đặc thù, Autodesk mang lại cho khách hàng nhiều lựa chọn trong mua sắm và hưởng tối đa dịch vụ phần mềm từ hãng. Lựa chọn chính sách và chương trình cấp phép phù hợp là bước đi đâu tiên trong tối đa hóa lợi ích giải pháp công nghệ bản quyền.

CÁC HÌNH THỨC CẤP PHÉP THUÊ BAO

Autodesk xây dựng 2 chương trình cấp phép cho người dùng, và mỗi một chương trình có những lợi thế riêng và yêu cầu riêng cho khách hàng.
Single user access – Chương trình cấp phép đơn lẻ

Đây là chương trình phù hợp cho Khách hàng có nhu cầu mua đơn lẻ giáy phép. Mỗi một giấy phép thì chỉ được cấp cho 1 tài khoản cụ thể đã được lựa chọn. Và tài khoản này không thể chia sẻ.
Multi-user access – Chương trình cấp phép đa người dùng

Đây là chương trình phù hợp cho Khách hàng có nhu cầu sử dụng và truy cập phần mềm cho nhiều tài khoản. Một giấy phép có thể được cấp cho nhiều tài khoản cụ thể nhưng tại một thời điểm chỉ sử dụng tối đa số lượng giấy phép đã mua.


Đây là giấy phép cho phép khách hàng cài đặt các sản phẩm Autodesk lên một máy duy nhất. Loại license này thường được dùng cho cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ do không yêu cầu phải có sự quản lý tập trung.
Giấy phép này là lựa chọn tối ưu cho người dùng cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ. Giấy phép này cấp phéo cho 1 tài khoản cụ thể và không chia sẻ. Người dùng buộc phải kết nối với Internet trong 30 ngày liên tục để xác nhận tài khoản Autodesk.
Đây là loại hình giấy phép tiết kiệm và tối ưu ngân sách cho Doanh nghiệp có ít người dùng và làm việc độc lập, không cùng một thời điểm.