Thống kê là một lĩnh vực rất phức tạp. Hãy để minitab giúp bạn giải quyết những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Với các tính năng sau:
Nhập dữ liệu thông minh :
Dễ dàng sửa lỗi cho các trường hợp kể cả khi dữ liệu đã bị mất.Có thể xóa và làm cho chiều dài cột bằng nhau khi nhập dữ liệu từ Excel và các loại tệp khác.
Cập nhật biểu đồ tự động :
Biểu đồ cập nhật tự động khi bạn thêm vào hoặc chỉnh sửa. Để bạn không bao giờ phải lo lắng về việc giữ đồ thị đồng bộ.
Thao tác dữ liệu liền mạch :
Khám phá dữ liệu của bạn ngay trong bảng tính. Định dạng các cột để xác định và chia nhỏ các giá. Các giá trị ngoài, các phép đo ngoài chuẩn … Các bài thuyết trình dễ dàng : Xuất đồ thị trực tiếp sang Microsoft Word hoặc PowerPoint để dễ dàng tạo các bài thuyết trình và chia sẻ kết quả với đồng nghiệp.

Hồi quy và ANOVA : Khám phá mối quan hệ giữa các biến số và xác định các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Công cụ Chất lượng Xác định xem hệ thống đo lường của bạn có đầy đủ, đánh giá mức độ hiệu quả của các quy trình của bạn đáp ứng các giới hạn về đặc tả, tạo các kế hoạch lấy mẫu.

Thiết kế các thí nghiệm Tìm các cài đặt tối ưu hóa quy trình của bạn bằng cách sử dụng các thiết kế nhân tố, phản ứng bề mặt, hỗn hợp và Taguchi.

Biểu đồ điều khiển Giúp theo dõi quá trình của bạn qua thời gian và đánh giá sự ổn định của chúng.

Độ tin cậy và sự sống còn: Xác định đặc điểm của sản phẩm bằng cách sử dụng một loạt các công cụ bao gồm phân tích phân phối và kiểm tra cuộc sống tăng tốc.

Theo dõi Fanpage https://www.facebook.com/jywsoftware/ và cập nhật tin tức mỗi ngày bạn nhé!^^