GÓI PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CẤP NHẬP CẢNH - xử lý và phân tích thiết kế đơn giản

- License hỗ trợ: Single user (Nodelock) và Multi user (Network)
- Bản quyền vĩnh viễn (perpetual)
090.png

goài các chức năng Nhập và Thông tin cốt lõi CAM350
- Nhập Gerber (274D, 274X, Fire9000, Barco DPF)
- NC Drill & Mill (Excellon, Sieb & Meyer)
- Netlists (tất cả các danh sách net độc quyền sử dụng Universal Importer IPC-D-356 & 356A) và Bảng khẩu độ (Universal Importer)
- Hỗ trợ xếp chồng và trực quan 3D.
- Xem, truy vấn, báo cáo, đo lường

CAM350-090 còn hỗ trợ:
- Sửa đổi, tối ưu hóa dữ liệu
- Nhập dữ liệu thiết kế thông minh
- Kiểm tra quy tắc thiết kế dựa trên thông tin luồng
https://downstreamtech.com/downloads..._DataSheet.pdf