Dụng cụ đo điện, sản phẩm nằm ở cốt lõi của hoạt động kinh doanh, đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của khoa học, công nghệ và công nghiệp. Hy vọng lớn của chúng tôi là bằng cách cung cấp các công cụ như vậy, chúng tôi có thể giúp làm phong phú xã hội của tương lai và xây dựng các cộng đồng có lợi cho hạnh phúc của con người.
com01_01-2017b.jpg

Từ một trụ sở nằm giữa vẻ đẹp tự nhiên của Hioki Forest Hills ở thành phố Ueda thuộc tỉnh Nagano, Hioki làm việc hàng ngày để phát triển và sản xuất các sản phẩm sáng tạo, có độ tin cậy cao theo cam kết theo đuổi và cung cấp giá trị cho khách hàng. Chúng tôi cũng vận hành một mạng lưới các cơ sở khác ở Nhật Bản và trên toàn thế giới để chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng các sản phẩm có độ tin cậy cao hơn cùng với mức độ dịch vụ cao nhất.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ vẫn cam kết cung cấp giá trị làm hài lòng khách hàng của chúng tôi, thúc đẩy sự phát triển cá nhân và phát triển nghề nghiệp của nhân viên của chúng tôi và xây dựng niềm tin để chúng tôi có thể mang lại một thị giác mới và độc đáo để đo lường.

Đồng thời, chúng tôi sẽ tập hợp tất cả các nhân viên để coi trọng mối quan hệ của chúng tôi với xã hội, hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một công dân tốt và có được sự tin tưởng của tất cả các bên liên quan theo các nguyên lý cốt lõi của Hioki Phil ngoan đối với Nhân loại Đóng góp vào xã hội."

Tôi muốn nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn tới các khách hàng và cổ đông, cùng với tất cả các bên liên quan, đã cho Hioki hỗ trợ trong nhiều năm và tôi mong được tiếp tục hành trình tăng trưởng với tất cả các bên liên quan. tương lai. Tôi hoan nghênh những kỳ vọng cao của bạn về tương lai của Hioki và mong được sự hỗ trợ của bạn.

Kazutoshi Hosoya
Chủ tịch & Giám đốc điều hành
CÔNG TY CỔ PHẦN EE HIOK
Nguồn trích dẫn: www.hioki.com