"Chất lượng điện(PQ)" là một thuật ngữ chung để thể hiện các thông số ảnh hưởng đến thiết bị của người dùng khi điện AC vượt quá giới hạn nhất định.
Ví dụ:
+ Điện áp giảm/Điện áp tăng
+ Tần số
+ Mất cân bằng điện áp
+ Sóng hài
Sự cố chất lượng điện có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào có nguồn điện được kết nối như khu vực nhà ở với các thiết bị điện dân dụng, tại các nhà máy, văn phòng với các thiết bị dây chuyền sản xuất và máy chủ hay tại chính các nhà máy điện.