Name:  PLC-CP1L.jpg
Views: 131
Size:  14.1 KB

Catalogue Tiếng Việt:
Catalog-tieng-viet-PLC-cp1l.pdf

Tối đa 180 I/O, RS-232 / 485 / 422
Kết nối với môđun mở rộng tương tự như cho loại CPM1 (tối đa 3 môđun cho CPU 30,40, 60 I/O và 1 cho CPU 14, 20 I/O))
Đầu vào analog 0-10V (256)
Đầu vào / ra xung 100kHz
Bộ nhớ 5/10Kstep, có bộ nhớ ngoài,
Bộ hiển thị LCD gắn ngoài (CP1W-DAM01) giúp theo dõi, điều chỉnh thông số tại chỗ
Lập trình cổng USB bằng CX-Programmer
Chạy mô phỏng bằng CX-Simulator
Các model CPU:
Name:  1.jpg
Views: 118
Size:  21.8 KB
Name:  2.jpg
Views: 153
Size:  19.7 KB
Name:  1.jpg
Views: 182
Size:  22.3 KB
Tài liệu hướng dẫn lập trình:
Chương 1:
CP1L_huong-dan-lap-trinh-plc.pdf
Chương 2:
CP1L_Chuong-2.pdf
Chương 3:
CP1L_Chuong-3-CX.pdf
Phụ Lục:
Phụ lục 1:
cp1l_phu-luc1.pdf
Phụ lục 2:
cp1l_phu-luc2.pdf