PLC-cj1m.jpg
Tài liệu tiếng việt
CJ1M.pdf
Khối CPU 320 I/O Max.

Tốc độ lệnh cơ bản (LD): 0.1µs
Bộ nhớ chương trình: 10Ksteps
Bộ nhớ dữ liệu (DM): 30Kwords
Hỗ trợ lập trình Function Block (FB), Sequential Function Chart (SFC), Structured Text (ST)
Số lượng vào/ra (I/O bits): 320 bits
Số lượng Timer: 4096
Số lượng Counter: 4096
File memory: Nhớ trong CF card (MS-DOS format)
Có sẵn cổng truyền thông RS232C và Peripheral
Trang bị đồng hồ thực (clock)
Tiêu chuẩn: UC1,N,L,CE, EN61131-2
cj1m_pic01.jpg
1.jpg
2.jpg