Name:  PLC-cj1m.jpg
Views: 96
Size:  67.5 KB
Tài liệu tiếng việt
CJ1M.pdf
Khối CPU 320 I/O Max.

Tốc độ lệnh cơ bản (LD): 0.1µs
Bộ nhớ chương trình: 10Ksteps
Bộ nhớ dữ liệu (DM): 30Kwords
Hỗ trợ lập trình Function Block (FB), Sequential Function Chart (SFC), Structured Text (ST)
Số lượng vào/ra (I/O bits): 320 bits
Số lượng Timer: 4096
Số lượng Counter: 4096
File memory: Nhớ trong CF card (MS-DOS format)
Có sẵn cổng truyền thông RS232C và Peripheral
Trang bị đồng hồ thực (clock)
Tiêu chuẩn: UC1,N,L,CE, EN61131-2
Name:  cj1m_pic01.jpg
Views: 88
Size:  27.1 KB
Name:  1.jpg
Views: 111
Size:  21.0 KB
Name:  2.jpg
Views: 112
Size:  19.8 KB