PTC Mathcad là phần mềm tiêu chuẩn công nghiệp để giải quyết, phân tích và chia sẻ các tính toán kỹ thuật quan trọng.
mathcad2.jpg
- Cho phép nhập phương trình tham khảo hoặc viết trên một bảng. Không quá khó về ngôn ngữ lập trình chỉ cần gõ vào phương trình và xem kết quả. Có thể sử dụng phương trình để giải quyết hầu như bất kỳ vấn đề trong toán học
- PTC Mathcad xử lý các bảng tính, văn bản, lập trình mà các ứng dụng lập trình đơn giản khác không thể làm được - nó mang tính mạnh mẽ đặc biệt khả năng đọc hiểu, tích hợp, tính toán trực tiếp với đồ thị, văn bản và hình ảnh thành một tương tác chuyên nghiệp được trình bày dạng tài liệu, cho phép thiết kế thăm dò, xác nhận, và trao đổi thông tin kỹ thuật quan trọng.
PTC-MathCAD1.jpg
Phép tính
- Tính toán kỹ thuật số
- Nhận dạng các ký hiệu toán hoc, chạy và giải thuật toán
- Tự động cập nhật kết quả
- Đơn và đa tính phép giải
- Hỗ trợ cho các số thực và số phức
Sử dụng PTC Mathcad, tất cả các công thức và thuật ngữ toán học đang giúp cho việc tính toán dễ dàng hơn nhiều so với Microsoft Excel (Geri Piler. Trưởng bộ phận phân tích cấu trúc tại Solar Impulse)
Các bạn có đóng góp ý kiến xin vui lòng để lại comment phía dưới!!! Mình xin cảm ơn!!!