Công ty C&K là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chuyên sản xuất các sản phẩm kỹ thuật cao trong ngành ô tô, công nghiệp, IoT, thiết bị đeo tay, y tế, viễn thông, sản phẩm tiêu dùng, hàng không vũ trụ và thiết bị đầu cuối POS. Trụ sở Công ty được đặt tại Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Hiện công ty chúng tôi cần tuyển Kỹ sư nhà máy ( ME) với thông tin sau:

Job Responsibilities
1 Implement department budget and plan
2 Develop and improve switch assembly manufacturing process to improve quality level and efficiency.
3 Control and update process documentations in time(such as SOP,P-FMEA,PV report,Standard time,
process follow chart etc.)
4 Provide technical support for tooling/fixture design and equipment,verify and qualify new
tooling/fixture and equipment
5 Implement training program (machine and operation) to operators, coach technician
6 Involve new product development in new product pilot run.
7 Accomplish other tasks assigned by superior.

Job Requirements
1 Education / Qualification:
Degree or diploma in electrical or mechanical engineering
2 Working Experience:
Minimum 3 years’ ME experience in mechanical manufacturing
Experience in trouble shooting & programming of PLC
Experience in trouble shooting of mechanical & electronical

3 Others:
Have strong ability in communication and coordination
Good at oral and writing English
Good understanding of Lean principles or Six sigma
Good understanding of cost drivers
Have good attitude and be honesty
Able to work independently

Để biết thêm thông tin tuyển dụng, vui lòng liên hệ chi.nguyen@ckswitches.com hoặc 0962196655