Bình thường mà. Nhưng lâu thôi. Chủ yếu mài dao để chạy mới đạt. Khuôn giày dép. Khuyên xài Powermill nếu chạy thường xuyên sản phẩm này