Name:  101.jpg
Views: 236
Size:  87.9 KB

Phần mềm lập trình cho PLC ABB rất hay. Tích hợp đầy đủ công cụ lập trình, mô phỏng, OPC, HMI...
Software của ABB phối hợp với hãng CoDeSys nên tính năng rất mạnh và Free nữa, càng nghiêm cứu sâu về CoDeSys sẽ thấy PLC giống như vi điều khiển nhiều hơn...và còn rất nhiều tính năng khác nữa.
Tuy nhiên, đối với màn hình HMI của ABB thì rất tệ, HMI phát triển trên nền Java nên tính năng rất kém.

Link download:
https://drive.google.com/drive/folde...Dk4T1JOSzVSYUU