Mình chia sẻ với các bạn bản vẽ đồ án ngành cơ khí để các bạn có thể tham khảo các tiêu chuẩn dùng trong bản vẽ, trong đó thì bao gồm rất nhiều loại đồ án như:
- Dao
- Đồ gá
- Bánh răng
- Đồ án công nghệ chế tạo máy
Ngoài những đồ án môn học, thì còn có thêm một số bản vẽ đồ án tốt nghiệp
Các bạn download tại đây: https://drive.google.com/file/d/168T...ew?usp=sharing
Khi mở nếu bị lỗi font thì các bạn nhớ tải + cài đặt bộ font AutoCAD tại đây: https://drive.google.com/file/d/1EG2...ew?usp=sharing