Do công việc nhiều lúc cần soi những chỗ nhỏ để đọc thông số hoặc hàn các linh kiện điện tử nhỏ nên cần mua cái kính hiển vi điện tử Bác nào códùng (đang hoạt động tốt) tư vấn em với