Tổng hợp tài liệu hướng dẫn lập trình PLC Omron Tiếng Việt các dòng CP1L, CP1H, CPM1 có hình ảnh rõ ràng, dễ hiểu. Mặc dù có bản tiếng Việt nhưng mình vẫn khuyên các bạn đọc bản tiếng Anh để thấy rõ bản chất hơn. Sẽ sớm bổ sung thêm các dòng CJ1M CJ2M CQM1H, CS, CV Series…
Tài liệu hướng dẫn lập trình PLC Omron

DOWNLOAD: Giáo trình PLC Omron CP1L CP1H.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B3t...NjS0hOU2M/view
DOWNLOAD: Hướng dẫn Tự Học PLC CPM1 Qua Hình Ảnh.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B3t...ZxdkZGelE/view
DOWNLOAD: Hướng Dẫn Tự Học PLC Omron- CPM2A.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B3t...VkRFJNTUk/view

Link dự phòng:
https://www.mediafire.com/folder/8dws9y7bo7yn8/Document