Bước 3:

1. người dùng có thể sử dụng DI1 để cho phép các ổ đĩa servo (servo ON).

2.Nếu DI3 (SPD0) và DI4 (SPD1) là OFF cả, nó chỉ ra lệnh S1 được chọn. Tại thời điểm này, các động cơ đang hoạt động theo lệnh tương tự bên ngoài.

3.Nếu chỉ DI3 là ON (SPD0), nó chỉ ra lệnh S2 (P1-09 được thiết lập đến 3000) được chọn, và tốc độ động cơ là 3000r / min tại thời điểm này.

4. Nếu chỉ DI4 là ON (SPD1), nó chỉ ra lệnh S3 (P1-10 được thiết lập đến 100) được chọn, và tốc độ động cơ là 100r / min tại thời điểm này.

5.Nếu DI3 (SPD0) và DI4 (SPD1) là ON cả, nó chỉ ra lệnh S4 (P1-11 được thiết lập để -3000) được chọn, và tốc độ động cơ là -3000r / phút ở thời điểm này.

6.Repeat các hành động của (3), (4), (5) một cách tự do.

7.When người sử dụng muốn dừng việc chạy thử tốc độ, sử dụng DI1 để vô hiệu hóa các ổ đĩa servo (servo OFF).

CHẠY BẰNG PHẦN MỀM ASDA_SOFT
24.png
25.jpg
Các biểu tượng chính trên phần mềm

1.thiết lập kết nối
2.hiển thị sóng khi động cơ hoạt động
3.chức năng bật chạy thử
4.bảng thể hiện các thông số khi động cơ chạy
5.bảng tham số của servo
26.jpg
Biểu tượng chưa kết nối trên phần mềm

21.jpg

1,2 – Chọn theo đúng mã trên thiết bị thực tế

3- chọn chế độ tự động dò cổng COM để kết nối với bộ diver

4 – chọn để kết nối

Tìm được cổng COM thành công thể hiện như sau:
22.jpg

Kết nối với PC thành công
Kết nối thành công sẽ thể hiện như sau: ( biểu tượng ONLINE màu xanh)
27.jpg

Cách lấy tham số từ diver servo lên
28.jpg

mở trang tham số ( là tham số mặc định trên phần mềm)
Lấy tham số từ driver lên
Cách download tham số xuống.

29.jpg

Bảng up tham số từ driver lên phần mềm
Nhấn theo hình trên và làm theo hướng dẫn tiếp theo trên phần mềm.

Cách mở 1 file đã lưu:

30.jpg

Cách lưu file:
31.png
Click vào biểu tượng ổ đĩa mềm ( biểu tượng save) và thực hiện lưu file theo như hướng dẫn trên phần mềm.
32.jpg

Nhấn vào biểu tượng số 3 ra bảng sau:

23.jpg

Bật ON DI1 à động cơ servo bắt đầu ON à điền tốc độ mong muốn vào mục 1 rồi nhấn giữ chọn vào mũi tên đỏ (chỉ sang trái là chạy ngược và chỉ sang phải là chạy thuận).