Các bác cho em hỏi trong trường hợp sensor transmitter UM-TR50DS trong máy kiểm tra chức năng camera bị hỏng mình thay riêng loại này được không hay phải thay cả bộ ạ?