23.png

- Dải nguồn rộng 100 - 240 VAC và 48 - 125 VDC.
- Cho phép đặt thời gian ON và OFF độc lập (chu kỳ lặp lại). Có
thể kết hợp giữa thời gian ON hoặc OFF dài với các phép đặt
OFF hoặc ON ngắn.
- Có 14 dải thời gian từ 0,05 s đến 30 giờ hoặc từ 1,2 s đến 300
giờ tuỳ từng model .
- Có các model với Flicker ON start hoặc Flicker OFF start (tắt / bật
nhấp nháy).
- Dễ dàng kiểm tra hoạt động thông qua các đầu ra tức thời
- Độ dài tối đa cả đế cắm là 80 mm.
- Có các model với 11 chân và 8 chân cắm
24.png

Đặc tính kỹ thuật:

25.png
26.png