Mô phỏng SPICE giúp bạn tiết kiệm thời gian quan trọng trong giai đoạn tạo mẫu. Việc hiểu giao diện mô phỏng của bạn giúp bạn dễ dàng phân tích cách hoạt động của mạch trong các tình huống khác nhau. Altium Designer cung cấp một giao diện trực quan, chuyên dụng để hỗ trợ xác minh, thiết lập và phân tích mô phỏng của bạn trực tiếp trong môi trường sơ đồ của bạn. Bạn cũng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ ngày càng tăng cho các định dạng mô hình phổ biến, cũng như các mô hình chung, đơn giản hóa việc định nghĩa và mô phỏng mạch.https://www.altium.com/