Name:  gioi-thieu-nx-cad-cam-cnc (1).jpg
Views: 178
Size:  134.6 KB

Phần mềm NX bản quyền với nhiều tính năng mới tuyệt vời được tích hợp linh hoạt và mạnh mẽ giúp bạn sáng tạo nên các sản phẩm tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. NX hỗ trợ toàn bộ quy trình phát triển sản phẩm, từ lên ý tưởng thiết kế đến kỹ thuật và sản xuất, bộ giải pháp phần mềm CAD/CAM/CAE này cung cấp cho bạn một bộ công cụ tích hợp để điều phối các quy tắc, bảo tồn tính toàn vẹn dữ liệu và ý định thiết kế, hợp lý hóa toàn bộ quy trình phát triển sản phẩm.


Name:  NX SoftWare.jpg
Views: 175
Size:  140.7 KB

http://jywsoft.com/phan-mem-nx-tong-...-chuc-nang.htm