Cũng là một doanh nghiệp được thành lập, việc thành lập một công ty luật cũng phải thực hiện đúng trình tự các thủ tục theo quy đinh của pháp luật doanh nghiệp. Thêm vào đó công ty còn phải tuân thủ về quy trình theo quy định của Luật luật sư:

Hồ sơ
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động
Điều lệ của công ty luật
Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao thẻ luật sư của các thành viên là luật sư thành lập công ty.
Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.
Những giấy tờ chứng thực cá nhân tham gia thành lập doanh nghiệp.
Thủ tục
Sẽ có một số điều khác trong thủ tục thành lập công ty luật so với công ty thông thường

Tổ chức hành nghề luật sư sẽ nộp hồ sơ tại Sở Tư Pháp địa phương nơi đặt trụ sở công ty hoặc có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên.
Trong thời gian 10 ngày, Sở Tư pháp có trách nhiệm xem xét hồ sơ có đủ giấy tờ và công ty có đủ điều kiện thành lập hay không. Nếu hồ sơ được thông qua, Sở sẽ cấp giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư. Nếu không, Sở sẽ có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản nên rõ lý do. Công ty có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật
Trong vòng 7 ngày sau khi được cấp giấy đang ký hoạt động, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, thống kê và cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền như Ủy ban Nhân dân Phường, xã, thị trấn, Đoàn luật sư,…Cũng trong thời gian đó, người thành lập công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản soa Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.
Công ty Luật là công ty hỗ trợ tư vấn người dân cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý phức tạp và các công việc khác để bảo vệ quyền và lợi ích của mọi người. Công ty thực hiện pháp lý nên chắc chắn nằm trong sự giám sát và bảo hộ của nhà nước nên phải chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ, công việc theo trình tự đúng đắn. Mong rằng bài viết này sẽ mang tới cho những người muốn thành lập công ty luật những thông tin hữu ích.